Missie

NAVOK is een sportvereniging met als doel de jongeren centraal te stellen in hun uitbouw tot volwaardige volleybalspelers. Wij trachten de jeugd een zo goed mogelijke opleiding te bezorgen op zowel sportief, sociaal en moreel vlak.

Wij streven ernaar om te kunnen werken in een open en positieve sfeer met de nadruk op het clubgebeuren. Winnen en verliezen liggen dicht bij elkaar, samen genieten en aangename dingen doen is ook belangrijk.

Jongens vanaf 6 à 7 jaar zijn reeds welkom. Met de hulp van gemotiveerde bestuursleden, coaches, trainers, ploegverantwoordelijken en losse medewerkers krijgen de sporters de kans om zich te ontwikkelen tot volwaardige seniorenspelers.

Wij zullen trachten om zoveel mogelijk kinderen de kans te bieden om aan een interessante, zinvolle en sportieve hobby deel te kunnen nemen.

In overeenkomst met de coaches en trainers trachten we bij NAVOK om zo veel mogelijk doorstroming van de eigen jeugd naar de senioren te verwezenlijken.

Door het invullen van al deze doelstellingen, rechten en plichten komen we samen tot een toffe club, waar het fijn vertoeven is en waar elk lid, in gelijk welke functie (als speler, ouder, supporter, coach, scheidsrechter, coördinator en bestuurslid) zich thuis voelt.

NAVOK…. één team !


Doelstellingen NAVOK-jeugd

Zoals aangegeven in de inleiding trachten we bij NAVOK te komen tot een plezierig beleven van de jeugdspelers hun favoriete sport, namelijk volleybal.

Wedstrijden winnen is geen must, het mag, maar niet ten koste van alles of iedereen.

Niet alleen willen we de jongeren de kans geven zich tot degelijke spelers te ontwikkelen, maar ze tevens ook de mogelijkheid bieden om fysieke, mentale en sociale vaardigheden bij te leren. Vaardigheden die ook naast het volleybalveld van pas kunnen komen.

Volleybal is een teamsport, het mentale aspect van de speler speelt een belangrijke rol in deze sport. Daarom zullen wij ernaar streven om in elke jeugdreeks het accent te leggen op ploegspel, mentale weerbaarheid en sport specifieke technieken.

Tijdens de opleidingen houden wij dan ook rekening met de verschillende ontwikkelingsfasen en dit per leeftijdscategorie, zoals

  • Fysieke inspanningen (wat kunnen de spelers fysiek aan)
  • Mentale belasting (wat kunnen de spelers psychisch aan)
  • Prestatie (wat kunnen we verwachten)

Doelstellingen

  • Balvaardigheid
  • Tactische vorming
  • Conditionele en fysieke eigenschappen
  • Mentale vorming